Thay đổi - Hoàn vé

Bước 1 Liên hệ

Liên hệ nhân viên đặt vé hoặc gọi trực tiếp vào tổng đài hỗ trợ khách hàng của Vé Nhanh

Bước 2 Cung cấp yêu cầu

  • Mã đặt chỗ
  • Yêu cầu thay đổi

Bước 3 Tiến hành thay đổi / hoàn vé

Nhân viên xem điều kiện vé, tình trạng vé
  • Vé đủ điều kiện: thông báo phí thay đổi, hoàn vé.
  • Vé không đủ điều kiện: trả lời kết quả và hỗ trợ xử lý nếu có thể

Bước 4 Hoàn tiền

Thông thường, tiền hoàn vé sẽ được thanh toán cho khách hàng trong vòng 7 ngày từ ngày nhân viên Vé Nhanh xác nhận tình trạng hoàn vé đến khách hàng.